• Živočišná výroba

  Žichlická zemědělská a.s.

  VíceKontakt
  Chov skotu
 • Rostlinná výroba

  Žichlická zemědělská a.s.

  VíceKontakt
  rostlinná výroba Plzeň sever
 • Zemědělská technika

  Žichlická zemědělská a.s.

  VíceKontakt
  zemědělská technika Plzeň sever

Tradiční zemědělská prvovýroba v okrese Plzeň-sever

Obhospodařujeme pozemky ležící v teplejší bramborářské oblasti v Plzeňské pahorkatině při soutoku řek Třemošná s Berounkou. Nadmořská výška se pohybuje od 280 n.m. do 450 n.m. (vrch Kosina). Průměrné srážky za posledních pět let činí 571,7 mm za rok. Působíme v katastrálním území obcí Hromnice, Žichlice, Chotiná, Planá, Nynice a Nadryby. Společnost byla založena 8. srpna 1996 Zemědělským družstvem Žichlice jako jeho dceřinná společnost. Působíme v k.ú. Kostelec u Nadryb, Jarov.

ŽIVOČIŠNÁ VÝROBA  |  ROSTLINNÁ VÝROBA  |  ZEMĚDĚLSKÁ TECHNIKA

Produkce mléka a masa

Živočišná výroba

 • chov mléčného skotu
 • produkce mléka
 • produkce hovězího masa
ječmen, pšenice, krmná řepka, krmné plodiny aj.

Rostlinná výroba

 • pěstujeme a prodáváme obiloviny, olejniny a krmné plodiny – pšenici, ječmen, řepku olejku aj.
 • provádíme posklizňovou úpravu komodit – sušení, čištění, chemické ošetření, pytlování, šrotování apod.
Servis zemědělské techniky

Zemědělská technika

 • služby – orba, setí, sečení, výmlat obilí
 • přeprava traktorem
 • oprava a servis zemědělské techniky

Dokumenty pro akcionáře

 • Pozvánka na VH 2024

 • Výroční zpráva a.s. 12_2023

 • Plná moc k zastupování na VH 2024

 • Dokumenty pro registrované

Žichlická zemědělská a.s. - zemědělská výroba Plzeň sever

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce posklizňové linky, Žichlická zemědělská a.s.

Číslo projektu:   CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025606

Popis projektu:  Projekt “Rekonstrukce posklizňové linky, Žichlická zemědělská a.s.” je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti technologického procesu – bude vyměněna zastaralá posklizňová linka sloužící k čištění, sušení a uskladnění sklizeného obilí. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Žichlická zemědělská a.s.

Žichlice 85
​330 11 Třemošná
Plzeňský kraj

Tel.: +420 702 211 271
E-mail: zichlicka@zichlicka-as.cz

IČ: 25202341
DIČ: CZ25202341

Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 546.

Napište nám e-mail